Dijatermija lica

Najnovija metoda neurokirurškog liftinga lica. Tretman se izvodi pomoću sonde kojom kontrolirano zagrijavamo tkivo do temperature koja je optimalna za nastanak novih kolagenskih vlakana i obnavljanje starih.